Ανακαινίσεις

Η ΜΕΝΤΩΡ δίνει βαρύτητα εκτός από το λειτουργικό, και στο αισθητικό κομμάτι μιας κατασκευής, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τη λειτουργία του χώρου, αλλά και τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε πελάτη.

Με τρεις αρχιτέκτονες στο δυναμικό της, η ΜΕΝΤΩΡ ΕΠΕ «μπήκε» τα τελευταία χρόνια και στον τομέα των ανακαινίσεων και αναλαμβάνει την αναδιαμόρφωση και διακόσμηση κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, ξενοδοχείων.