Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κατατάσσει το ακίνητο σε μία ενεργειακή κατηγορία από Α+ έως Η, λαμβάνοντας υπόψιν την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου/τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα, γραφείο, κατάστημα, κ.τ.λ.).

Η έκδοση είναι υποχρεωτική για μεταβιβάσεις και μισθώσεις κτιρίων, ανεξαρτήτου χρήσης τους (κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, επαγγελματικοί χώροι) και ανεξαρτήτως του εμβαδού, και ισχύει για 10 έτη σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία.

Η διαδικασία για την έκδοση του ΠΕΑ είναι η εξής:
• Επικοινωνία με ιδιοκτήτη και συλλογή αρχικών στοιχείων.
• Αυτοψία κατόπιν ραντεβού στο κτίσμα.
• Επεξεργασία στοιχείων από το μηχανικό για την έκδοση του ΠΕΑ.
• Παράδοση του ΠΕΑ στον ιδιοκτήτη.

Τα στοιχεία που είναι απαραίτητο να παρέχει ο ιδιοκτήτης είναι:
• Πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη (ταυτότητα, ΑΦΜ).
• Οικοδομική άδεια κτιρίου.
• Κατόψεις και τακτοποιήσεις με τους Ν3843/10, Ν4178/13 και Ν4495/17, εφόσον υπάρχουν.
• Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου ή Δήλωση και Κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας Κτηματολογίου.

Κατά την αυτοψία, ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει πρόσβαση, εκτός από το προς έλεγχο κτίριο/τμήμα κτιρίου, στο λεβητοστάσιο για τη συλλογή στοιχείων του συστήματος θέρμανσης.

Η ΜΕΝΤΩΡ ΕΠΕ έχει στο δυναμικό της Ενεργειακό Επιθεωρητή Β’ τάξης, εγγεγραμμένο στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ και διασφαλίζει την έκδοση ΠΕΑ μέσα σε λίγες εργάσιμες μέρες από τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων.

Τέλος, μέσα από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ για τους ενεργειακούς επιθεωρητές (http://www.buildingcert.gr/), μπορεί ο οποιοσδήποτε να ελέγξει την εγκυρότητα του ΠΕΑ που έχει στα χέρια του, συμπληρώνοντας τον αριθμό ασφαλείας και τον αριθμό πρωτοκόλλου που αναγράφονται σε αυτό.

Ενεργειακές αναβαθμίσεις
Σύμφωνα με τις εξελίξεις στην εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία και μέσω του νέου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), γίνεται όλο και περισσότερο απαραίτητη η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης/ψύξης (μονάδες κλιματισμού, λέβητες και καυστήρες, κ.τ.λ.), συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού (ηλιακοί συλλέκτες, θερμοσίφωνες, κ.τ.λ.), καθώς και με παρεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου (θερμομόνωση και υγρομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων ή/και υαλοπινάκων, κ.τ.λ.).

Η ΜΕΝΤΩΡ ΕΠΕ, με χρόνια εμπειρίας στον τομέα των κατασκευών και ένα δίκτυο πιστοποιημένων και αξιόπιστων συνεργατών, αναλαμβάνει τη μελέτη, καθώς και όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την ενεργειακή αναβάθμιση οποιασδήποτε κτιριακής μονάδας.