1Τι δικαιολογητικά θα χρειαστεί να έχω;
Τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για τακτοποίηση αυθαιρέτου με το Ν4178/13 από όλους τους ιδιοκτήτες είναι ταυτότητα, πρόσφατο Ε9, τίτλος ιδιοκτησίας (συνήθως συμβόλαιο) και αριθμός οικοδομικής αδείας, αν υπάρχει. Σημειώνεται ότι κατά περίπτωση μπορεί να ζητηθούν και κάποια επιπλέον δικαιολογητικά.
2Στο τέλος τι θα έχω ως αποδεικτικό της τακτοποίησης;
Στο τέλος της διαδικασίας ο πελάτης λαμβάνει ένα τεύχος με όλα τα στοιχεία της τακτοποίησης, το οποίο εκτυπώνεται απευθείας μέσω του συστήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και νέες κατόψεις που συνοδεύουν τη δήλωση, όπου αυτές είναι απαραίτητες.
3Πόσο θα μου κοστίσει η τακτοποίηση του αυθαιρέτου;
Το πρόστιμο της κάθε αυθαίρετης κατασκευής υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψιν πολλούς παράγοντες, όπως η παλαιότητα του κτιρίου, η τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται, τα τετραγωνικά της αυθαίρετης κατασκευής. Έχοντας αυτά τα στοιχεία, μπορούμε να σας δώσουμε μια τιμή κατά προσέγγιση. Το τελικό πρόστιμο όμως, υπολογίζεται αφού γίνει λεπτομερής αποτύπωση του ακινήτου και σύγκριση με την οικοδομική άδεια, εφόσον αυτή υπάρχει.