Μελέτες-Κατασκευές

Η ΜΕΝΤΩΡ ΕΠΕ είναι ενεργή 22 χρόνια στο χώρο των κατασκευών σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην περιοχή της Πιερίας, με μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και κατασκευή κτιρίων κατοικιών (πολυκατοικιών, μονοκατοικιών, συγκροτημάτων κατοικιών), επαγγελματικών χώρων (καταστημάτων, γραφείων), βιομηχανικών χώρων (εργοστασίων, βιομηχανικών αποθηκών), καθώς και ξενοδοχείων. Η εταιρία έχει, επίσης, μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και κατασκευή μεταλλικών κατασκευών, κυρίως βιομηχανικών χώρων.

Με την εμπειρία των στελεχών της και με τον έμπειρο και καταρτισμένο κύκλο συνεργατών, έχει καταφέρει να διατηρήσει ένα σταθερό επίπεδο στην ποιότητα κατασκευής και αναλαμβάνει την κατασκευή κτιρίων τόσο εξ’ ολοκλήρου (από τη μελέτη έως και την εσωτερική διαρρύθμιση), παραδίδοντας έτσι στον πελάτη το έργο «με το κλειδί στο χέρι», όσο και οποιοδήποτε ξεχωριστό κομμάτι της διαδικασίας (μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, διαρρύθμιση). Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία αναλαμβάνει όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή ενός κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

• Εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών
• Εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων
• Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών
• Εκπόνηση στατικών μελετών
• Εκπόνηση μελετών ΚΕΝΑΚ
• Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός των εργασιών
• Εύρεση και συντονισμός συνεργείων και προμηθευτών
• Επίβλεψη εργασιών στο εργοτάξιο
• Αδειοδοτήσεις χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος
• Αδειοδοτήσεις επαγγελματικών χώρων
• Αποτυπώσεις κτιρίων και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις